Zatvaranje i/ili sanacija starih odlagališta
 „Crkvište“, Grad Pakrac
„Gorice“, Grad Prelog
„Božino brdo“, Grad Ilok
„Sitnica“, Općina Blato na otoku Korčuli
„Baštijunski brig“, Grad Biograd
"Hripe"
''Karepovac'' i izgradnja novog odlagališta u Splitu
"Pepalane"  Grad Našice
"Gornje Vratno" Cestica
"Leć" Vodice
"Treskavac" i izgradnja novog odlagališta na otoku Krku
Aktivno odlagalište ''Viševac'' i zatvoreno odlagalište opasnog otpada ''Sovjak'' kod Grada Rijeke
Nova odlagalištal/Državni objekti
Sustav odvodnje i postrojenje za obradu otpadnih voda Vrbnik, Otok Krk
 "Sorinj" Otok  Rab 
Interna pristupna cesta u Nacionalnom parku "Paklenica"
Zatvaranje industrijskih objekata
Postrojenje za proizvodnju PVC-a i objekata bivšeg Adriavinila d.d. u Kaštel Sućurcu
Polietilen I, Polistiren I i Polistiren II kemijska postrojenja
Postrojenja za proizvodnju fenola i acetona, olefina i alkilaciju-DIOKI organska petrokemijska industrija
Sanacija opasnog otpada, tla i podzemnih voda sa ispitivanjem na
postrojenjima za proizvodnju elektroda i ferolegura ''TEF'', Grad  Šibenik
Sanacija industrijskog otpada,procesna industrija ''Adria'' , otok Krk
Nova industrijska postrojenja
Hidrokreking kompleks i pomoćna postrojenja, INA-Rafinerija Rijeka
Pojedinačne procesne jedinice u INA- Refinerija Sisak
Revitalizacija i modernizacija  ''malih projekata'' u INA- Refinerija Sisak
''Inavinil'' postrojenje za proizvodnju PVC-a
 ''Adriavinil'' postrojenje za proizvodnju PVC-a
Postrojenje za proizvodnju gipsa ''Vojvodići'' Gračac
Nadogradnja željezničke pruge Zagreb RK – Rijeka, dionica Ogulin – Oštarije
Postrojenja za proizvodnju i transport ugljikovodika
Plinski cjevovod Bjelovar – Žabno DN 300/50
Plinski cjevovod Nova Kapela – Požega DN 300/50
Plinski cjevovod Lučko – Ivanja Reka
Istraživanje i proizvodnja plina – eksploatacijsko polje  ''Sjeverni Jadran''
"INA" Područje oko spremnika ukapljenog naftnog plina
Područje oko spremnika ukapljenog naftnog plina u Solinu
Poljoprivredne djelatnosti i morska ribogojilišta
Svinjogojska farma kod Drniša
Ribogojilište tuna na otoku Dugi Otok
Ribogojilište tuna na otoku Drvenik Veliki
Komercijalna istraživanja
Golf tečaj ''Dubina'' kod Rijeke
Trgovački centar u Zagrebu
Benzinska postaja "Sobra" na otoku Mljetu
Marina u zaljevu Sutomiščica
Inženjersko projektiranje sa zaštitom okoline za industrijske objekte
 Sanacijski program za smanjenje emisije benzena, INA Refinerija, Sisak
Idejni projekt i projekt središnje zone objekata za gospodarenje otpadom, - Primorsko-goranska regija
Projekt za zatvaranje i uklanjanje postrojenja za proizvodnju fenola, acetona, olefina i alkilata DIOKI, Zagreb
Studija o zaštiti okoline, INA Refinerija Sisak
Studija o protupožarnoj zaštiti, INA benzinske postaje
Projekt za uklanjanje starih INA procesnih postrojenja
Projekt rekonstrukcije odvodnog sustava  INA benzinskih postaja
Ispitivanje vodonepropusnosti odvodnog sustava i instalacija  separatora ulja na INA benzinskim postajama
Izvedbena dokumentacija odvodnog sustava  i postrojenja za obradu otpadnih voda u INA Refinerija,  Rijeka
Projekt rekonstrukcije skladišnog prostora i punilišta naftnih derivata  - INA
Program smanjenja emisija za refinerijske jedinice - INA
Program za obradu postrojenja onečišćena otpadnim uljima - INA Refinerija, Rijeka
Sanacija onečišćenog tla i podzemnih voda - INA Refinerija, Rijeka
Projekt kompostane, odlagalište Jakuševac
Projekt postrojenja za fizikalno–kemijsku obradu organskog i anorganskog otpada, ''ZGO'' Zagreb
Projekt sustava reciklaže rafinerijskog zauljenog otpada - INA Refinerija, Rijeka
Planiranje sanacije od štetnog otpada, onečišćenja tla i podzemnih voda na postrojenju elektroda i ferolegura ''TEF'' Šibenik
Program istraživanja i sanacije onečišćenja tla i podzemnih voda – farmaceutsko postrojenje, Zagreb
Biološka remedijacija tla i podzemnih voda zagađenih ugljikovodicima naftnog porijekla u zrakoplovnoj luci ''Pleso'', Zagreb
Biološka remedijacija tla zagađenog mineralnim uljima u termoelektrani toplani TE-TO Zagreb
Program sanacije tla onečišćenog otpadnim uljima s istražnim radovima i laboratorijskim ispitivanjima u “Unijametali”, Zaprešić
Program sanacije onečišćenog tla s istražnim radovima i laboratorijskim ispitivanjima u “Ericsson Nikola Tesla”, Zagreb
Monitoring vode, tla, lokalne atmosfere i meteoroloških uvjeta na prostoru skladišne instalacije goriva u termoelektrani Osijek
Glavni projekt uređaja za obradu otpadnih voda iz odlagališta opasnog otpada ''Sovjak'' kod Rijeke
Projekt sanacije odlagališta otpadnih tvari s istražnim radovima u okviru praonice vagona i dezinfekcijske stanice u Botovu
Isporuka, montaža i puštanje u rad uređaja za obradu iscjednih voda naftnog terminala ''Instalacija'' Koper,Slovenia
Projekt obrade otpadnih voda ozonizacijom za koksaru u Bakru
Projekt obrade otpadnih voda  za koksaru u Bakru pomoću ECOINA ozonizacije
Izvedbeni projekt sustava odvodnje za svinjogojsku farmu, Dubravica
Projekt obrade otpadnih voda iz proizvodnje PVC-a ozonizacijom,Inavinil
Projekt rekonstrukcije i modernizacije perilišta auto i vagon cisterni sa projektom rekonstrukcije i modernizacije sustava za obradu otpadnih voda – INA – OKI Zagreb
Studije namjenjene za strane (englesko govorno područje) klijente i napravljene na engleskom jeziku
Auditi za zaštitu okoline,zdravlja i sigurnosti
Projekt dužne pažnje prema okolišu (ekološka revizija) tvrtke Jadranski luksuzni hoteli za Europsku banku za obnovu i razvoj (EBRD)
Ekološka revizija tvornice “Inker” d.d., Zaprešić
Projekt dužne pažnje prema okolišu (ekološka revizija) tvornice Metalni lijev TCG d.o.o. Benkovac s akcijskim planom sanacije
Projekt dužne pažnje prema okolišu (ekološka revizija) tvornice za proizvodnju oplemenjenih aluminijskih traka ''Omial'' u Omišu
Projekt dužne pažnje prema okolišu (ekološka revizija) za tvornicu turbina ''Alstom'' u Karlovcu
''Pliva'' farmaceutska industrija za Europsku banku za obnovu i razvoj (EBRD)
Projekti dužne pažnje prema okolišu
Ekološka revizija tvornice kvasca ''Podravka'', Koprivnica industrija hrane za Hagold/Harmer Hefe GmbH
Projekt dužne pažnje prema okolišu (ekološka revizija) prehrambene industrije ''Podravka'',Koprivnica za Europsku banku za obnovu i razvoj (EBRD)
Izobrazba dužne pažnje prema okolišu sljedećih banaka:Trgovačka banka,Varaždinska banka,HypoLandesbank Austria,Alpe Adria bank,za Europsku banku za obnovu i razvoj(EBRD)
Projekt dužne pažnje prema okolišu (ekološka revizija) prehrambene industrije Kraš za Europsku banku za obnovu i razvoj (EBRD)
Ekološka revizija farmaceutske industrije ''Pliva'' za udruženu Švicarsku banku (UBS)